Sint-Nicolaas Lyceum - Cortie speelt.....

Cortie speelt....

Cortie speelt niet best....

Sommige leraren speelden ook voetbal in hun vrije tijd zoals de aardrijkskundeleraar Dhr. Cortie.
Het artikel dateert van begin maart 1967.


Terug naar de SNL-pagina

Pagina gemaakt door Dick Nieuwenhuis